Fly Skating Star สเก็ตไกลให้ถึงฝัน (2022) ซับไทย

ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของ Cheng Huan (Jiang Lai) อัจฉริยะด้านการจัดส่งและ Shen Bingxin (Lin Xiao) นักสเก็ตความเร็วระยะสั้นที่ตกอยู่ในคอขวด ดูหนังออนไลน์

เเหล่งที่มา  MyDramaList