Hero Dog The Journey Home(Against the Wild The Journey Home)พากย์ไทย

ชีนุก ชาวอลาสกัน มาลามิวท์ต้องนำชายตาบอดที่เรืออับปางออกจากถิ่นทุรกันดาร ขณะที่ลูกๆ ของชายผู้นี้เริ่มภารกิจกู้ภัยด้วยตนเอง ดูหนังออนไลน์

บริษัทผู้ผลิต  Journey Home Films.
วันที่วางจำหน่าย  30 มกราคม 2564 (ทีวีรอบปฐมทัศน์) / 23 มีนาคม 2564 (รอบปฐมทัศน์ดิจิตอลและดีวีดี) / 31 มีนาคม 2564 (ดีวีดีรอบปฐมทัศน์)
ความยาว 84 นาที
ประเทศ  แคนาดา
ภาษา   ภาษาอังกฤษ

ที่มาข้อมูล  IMDb